Про нас

Інститут розвитку суспільства є неурядовою, неприбутковою, громадською, регіональною науково-дослідницькою установою, яка спрямовує зусилля на вирішення актуальних наукових проблем з метою подальшого суспільно-політичного розвитку краю в напрямку свободи й демократії, відкритого, громадянського суспільства.

Рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій№ 063/151 від 27.02.2012 р.

Метою створення Інституту є:

провадження наукової, культурної та просвітньої діяльності, і зокрема організація комплексних (у т.ч. й міждисциплінарних) наукових досліджень суспільно-політичних процесів у регіоні для забезпечення вирішення актуальних проблем суспільного розвитку в напрямку демократизації, становлення реальної та ефективної, дієвої багатопартійності й громадянського суспільства, формування на регіональному рівні професійної, високоморальної та відповідальної наукової і політичної еліти, розвитку наукового потенціалу регіону, становлення молодих учених.

Головними завданнями Інституту є:

  • здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі історії, політології, соціології, культурології, психології та інших наук про людину, економіки, правознавства, а також комплексних та міждисциплінарних досліджень, сприяння практичному використанню їх результатів у діяльності органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій
  • здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації та утвердження в суспільстві базових європейських цінностей, і насамперед свободи, демократії, солідарності, прав людини, християнських морально-етичних засад
  • вивчення і впровадження зарубіжного досвіду в розвитку демократії, становленні політичних партій і залученні громадян до свідомої та ефективної участі в політичному процесі, вдосконаленні механізмів державного управління на регіональному рівні та місцевого самоврядування

Основні види діяльності:

  • інформаційно-аналітична та науково-дослідницька діяльність
  • організація наукових семінарів, нарад і конференцій, конкурсів наукових робіт на безоплатній основі
  • реалізація короткотермінових навчальних програм
  • інформаційне й консалтингове забезпечення діяльності органів влади та місцевого самоврядування, суб’єктів політичного процесу (політичних партій та організацій, депутатів та кандидатів у депутати всіх рівнів тощо)
  • міжнародні наукові та культурні зв’язки