Наші пріоритети

Осягнення нової якості людської особистості на засадах морального лідерства, заснованого на справжніх людських чеснотах

Більш справедливе й солідарне суспільство, збереження та подальше утвердження традиційних християнських, національних, сімейних цінностей

Моральне очищення влади й суспільства, оновлення політичного класу, партій, розвиток інститутів громадянського суспільства

Посилення ролі та відповідальності самих громадян і територіальних громад різного рівня на основі децентралізації влади й розвитку місцевого самоврядування

Міжкультурний та міжконфесійний діалог, і передусім пошук нових форм і шляхів відновлення єдності християн, а також порозуміння й толерантності між представниками різних національностей, релігій та цивілізацій