Любов Соловка: Митрополит Андрей Шептицький: публічний протест проти злочинів нацизму та ініціювання порятунку євреїв

У статті проаналізовано спадщину глави УГКЦ, Митрополита Андрея Шептицького, за період з 1 липня 1941 р. по 21 листопада 1942 р. Автор робить висновок, що публічний протест проти розгортання расистської державної політики Третього Райху та геноциду євреїв, виражений у формі таврування злочину людиновбивства, був заявлений Митрополитом у 1941 р. Шептицький виступив від імені УГКЦ і за відсутності офіційної позиції Ватикану. Митрополит використав усі можливості, які давав йому душпастирський уряд, та посилив своє протистояння до таємного опору режиму. Ініціював та організував систему поря- тунку євреїв. Як етнарх бездержавної нації очолив громадянський спротив своїх вірних расистській політиці нацизму.

Ключові слова: Митрополит, Андрей Шептицький, пастирсь- кі послання, злочин людиновбивства, євреї, Голокост, порятунок.

 Liubov Solovka: Metropolitan Andrey Sheptytsky: Public Protest Against Nazi Crimes and the Plans to Save Jews

The article analyzes the tactics of the UGCC Metropolitan Andrey Sheptytsky from 01.07.1941 to 11.21.1942. Th e author concludes that Metropolitan Sheptytsky condemned the homicide as early as in 1941, publically protesting the implementation of the Th ird Reich racist public policy and the genocide of the Jews. Sheptytsky made the pronouncement on behalf of the UGCC, in the absence of the offi cial Vatican position. Metropolitan used all opportunities his position aff orded him, and progressed from voicing his protests to secret resistance. He initiated and organized rescue eff orts to save Jews from the Nazis. As the ethnarch of a stateless nation, he spearheaded public resistance to the racist Nazi policy.

Key words: Metropolitan, Andrey Sheptytsky, pastoral epistles, the crime of homicide, the Holocaust, the rescue.

Читати текст статті повністю (pdf) >>>

Be the first to comment

Leave a Reply