Сучасна Галичина в етнополітичному вимірі

27 жовтня на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося спільне засідання круглого столу “Сучасна Галичина в етнополітичному вимірі”. У рамках програми заходу було підписано Угоду про співпрацю між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України в галузі фундаментальних та прикладних політичних досліджень, поглиблення наукової діяльності, обміну досвідом для підвищення якості підготовки фахівців.

Детальніше: http://www.pu.if.ua/uk/novyny/5366-vidbuvsia-kruhlyi-stil-suchasna-halychyna-v-etnopolitychnomu-vymiri

rheuk-cnsk

Be the first to comment

Leave a Reply