Філософія української сутності

Побачила світ нова книга Олега Гуцуляка “Філософія української сутності: соціокультурні смисли алхімії національного буття” (видавництво “Арт Економі”, Київ, 2016). Зміст праці розкривають розділи: “Метафізична Україна”, “Наративна Україна”, “Сонячна “Тінь” Європи”, “Можливість принципу”, додано й низку матеріалів про автора книги.

На сьогодні вже давно не викликає сумніву, що в основі людських цивілізацій як великих соціокультурних спільнот, що існують (або існували) у конкретному часовому й просторовому вимірі, лежать передусім духовні цінності, які, в свою чергу, значною мірою детерміновані сповідуваною релігією та особливостями філософського розуміння сенсу життя людини в тій чи іншій культурі. У цьому контексті й на тлі методологічної кризи сучасної (й зокрема вітчизняної) гуманітаристики, деідеологізації та технологізації політики, поширення подвійних моральних стандартів і масової псевдокультури з її нахилом до гедонізму й консумізму та багатьох інших не вельми втішних тенденцій суспільного розвитку неабияк актуальною виглядає авторська спроба пошуку нових цивілізаційних орієнтирів для України, а заразом із тим і нових шляхів становлення й розвитку людської особистості в складних умовах сьогодення.

Автор книги – Олег Борисович Гуцуляк – відомий філософ і культуролог, письменник і поет, критик, публіцист, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заступник директора наукової бібліотеки університету. Його перу належать монографія «Пошуки заповітного царства: Міф – текст – реальність», книги віршів: «Нумізматика Вирію», «Птахи і лілії», «Повстання скіфів», «Поет і Тіамат»; роман «Адепт» (у співавторстві з Володимиром Єшкілєвим). Він – учасник літературних антологій: «Дев’ятидесятники», «Повернення деміургів», «Цех поетів», «Тканина і ландшафт», «Паролі і пробудження», член ряду творчих та наукових спілок: Асоціації українських письменників (АУП), Наукового Товариства імені Шевченка (НТШ), Соціологічної асоціації України (САУ), Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).  У 2008 р. рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної Ради Олегу Гуцуляку було присвоєно почесне звання «Кращий науковець року».

Навіть не поділяючи окремих ідей і положень автора, усе ж слід констатувати, що книга має помітну практичну цінність для подальшого філософського й соціокультурологічного осмислення, а також конкретного змістового, особливо аксіологічного наповнення сучасної української ідеї.

Праця ґрунтується на широкій першоджерельній, історіографічній і бібліографічній базі. Текст добре структурований, написаний у хорошому стилі, легко й з великою цікавістю читається та сприймається.

Олег Жерноклеєв

1 Trackback / Pingback

  1. Щойно вийшла з друку нова книга Олега Гуцуляка! |  Олег Гуцуляк: Поиски сокровенного царства

Leave a Reply