Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах

Побачив світ науково-методичний посібник «Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області». Посібник підготовлений заступником начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області Любов’ю Соловкою та кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Степаном Кобутою.

У посібнику висвітлено основні принципи та етапи організації пошукової і дослідницької роботи в архівах, порядок користування документами Національного архівного фонду України, методику використання архівних фондів на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області з залученням системи довідкового апарату архіву; викладено конкретні рекомендації щодо організації роботи дослідників із пошуку, генеалогічних, фактографічних, біографічних і тематичних відомостей за документами архіву.

До посібника укладено додатки: покажчик «Матеріали до історії повітів, міст і містечок Станіславського воєводства у фондах Державного архіву Івано-Франківської області», графік роботи читального залу, форми замовлень на видавання справ та копіювання документів архіву, форми аркушів користування архівними документами, заяв користувачів, список оглядів фондів, правила оформлення посилань на архівні документи; подано інформацію про адміністративно-територіальний поділ території нинішньої Івано-Франківської області в різні історичні періоди тощо.

Посібник укладено з метою надання рекомендацій потенційним користувачам в опануванні методів архівної евристики та пошуку шляхів оптимізації пошукової роботи. Видання призначене для користувачів архівними документами в читальних залах архівів, істориків, архівістів, краєзнавців, студентів та ін.

Be the first to comment

Leave a Reply